KORIDOR MHD

Když se rozhodujete, jak pojedete do práce nebo za volným časem, městská doprava často prohraje. Na zastávku je to daleko, spoj nepřijede včas a ještě popojíždí v kolonách. Cílem koridorů městské dopravy je tento stav zlepšit. Nabídnout lépe dostupné zastávky, aktuální informace, moderní vozidla a hlavně spolehlivou a rychlou přepravu. Koridor MHD se nyní připravuje i v Českých Budějovicích, aby ukázal, že cestování městskou dopravou nemusí být tak špatné.

CO JE TO KORIDOR MHD?

Koridor městské dopravy kombinuje různá opatření, od nadstandardního vybavení zastávky přes moderní a kapacitní vozidla, zvýhodnění průjezdu MHD křižovatkami až po bezpečné přechody pro chodce. Všechna tato opatření jsou koncentrována do jedné trasy, proto mluvíme koridoru. Tato opatření mohou být připravována postupně, různými subjekty, avšak teprve ve svém spolupůsobení jsou efektivní. Nejde tedy o nákladné investice, ale o provázání běžně dostupných opatření do jednoho fungujícího celku.   Více...

JAKÁ JE KONCEPCE DOPRAVY?

Koridor MHD nespadl z čistého nebe. Vychází ze strategických dokumentů města – Integrovaného plánu organizace dopravy a Generelu městské dopravy. Během jejich přípravy bylo zvažováno šest možností řešení dopravy v centru města. Zvítězila varianta, která je přijatelná pro dopravní zátěže ve městě a zároveň umožní zavést účinnou preferenci MHD.  Více...

JAKÉ JSOU NÁVRHY OPATŘENÍ?

Trasa Koridoru MHD směřuje z centra města do sídlišť Šumava a Máj. Protíná celou řadu problematických míst, ať už jde o dopravní zácpy, nebezpečné přechody pro chodce nebo špatně dostupné zastávky. Z pestré palety opatření vzniká návrh, koncentrovaný do jedné trasy a v jednom čase. Zlepšení se dočkají cestující na všech linkách MHD, které alespoň z části protínají trasu Koridoru.  Více...

KDY SE DOČKÁME REALIZACE?

Projekt je připravován ve dvou krocích. Cílem první etapy je zvýšit průměrnou rychlost na trase Koridoru, v druhém kroku se pak dostane ke slovu zlepšený komfort cestování. Termínem realizace první etapy je léto 2015.  Více...

KOLIK TO BUDE STÁT?

Na financování projektu se podílejí Statutární město České Budějovice a Dopravní podnik města České Budějovice. Ze svých rozpočtů vydají na opatření Koridoru MHD celkem 28 milionů korun. Další investice jsou zahrnuty do souvisejících akcí, jako je například rekonstrukce Žižkovy třídy.  Více...

Projekt je připravován ve více postupných krocích. Cílem všech etap je zvýšit průměrnou rychlost v trase Koridoru, zlepšit dostupnost veřejné dopravy a zvýšit komfort cestování. Více...

Stáhněte si nebo vytiskněte
SCHÉMA KORIDORU MHD
ve formátu pdf (2,24 MB).

Co je to KORIDOR   |   Koncepce dopravy   |   Návrhy opatření   |   Průběh realizace   |   Kolik to bude stát   |   FAQ   |   DPMCB